Sosiaalipedagoginen hevostoiminta

Syrjäytyminen ja pahoinvointi yhteiskunnassa on lisääntynyt. Niiden varhainen havaitseminen ja ongelmiin puuttuminen on välttämätöntä, mutta keinoja tulisi olla enemmän. Vaihtoehtona voi joillekin soveltua toiminta talliympäristössä ja sen tuoma positiivinen vaikutus elämän hallintaan.

Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan pitää syrjäytymisen ja huono-osaisuuden torjumisena, kun toiminta liitetään sosiaalipedagogiseen ajatteluun. Toiminnassa perusajatuksena ovat yhteisöllisyyden, toiminnallisuuden ja elämyksellisyyden tuottama asiakkaan voimaantuminen.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa, hänen tarpeittensa mukaisesti. Toiminnassa yhdistyvät aikuisen läsnäolo ja tietoinen aikuisjohtoisuus ja ohjaus. Asiakkaalle annetaan kuitenkin mahdollisuus osallistua valintoihin ja tehtävien ratkaisuihin. Avoimella ja hyvällä vuorovaikutuksella mahdollistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tuetaan tietoisesti kasvatuksellista ja pedagogista toimintaa.